Batteriladdare

Batteriladdare till garagetgaraget1

De finns i fyra olika storlekar, är lämpliga för blybatterier, och mycket enkla att använda: Sätt fast klämmorna på batteripolerna, tryck in kontakten i vägguttaget och ladda. Eftersom laddarna är kortslutningssäkra så gör det ingenting om du gör fel. Laddningsnivån indikeras med lysdioder. Laddarna slår automatiskt av efter att full laddning uppnåtts. Med en WAECO PerfectCharge klarar man sig hela säsongen.


Batteriladdare för fast monteringfastmontering1

Våra MOBITRONIC batteriladdare byter namn till WAECO PerfectCharge. De uppskattas framför allt för sin snabba och skonsamma laddning, samt sin mycket höga driftsäkerhet. IU1512, IU1524 och IU2512 laddarna levereras nu alltid med extra utgång för startbatteriet. Utöver en eller två utgångar på respektive laddare finns en mindre utgång som ger max. 1 A för underhåll av startbatteriet, två laddare i en! På WAECO PerfectCharge IU4512 och IU2524 finns hela tre utgångar till separata batterikretsar. Självklart behöver man bara koppla in en utgång. Har man flera kretsar inkopplade laddas alltid den sämsta kretsen först till jämnvikt uppnåtts, då laddas samtliga grupper upp till fulladdat.
Fjärrkontroll finns som tillbehör.

 

Omvandlare för mobil användning

Miniomvandlareminiomvandlare1

WAECO PocketPower och WAECO PerfectPower omvandlare är perfekt lämpade för alla mobila användningsområden. De ansluts enkelt till cigarettändaruttaget och ger en sinusliknande spänning på 230 Volt. Du kan ansluta nästan alla typer av förbrukare och de kan köras kontinuerligt upp till en effekt på 110, 150, 300 respektive 500 Watt, beroende på vilken omvandlare du har valt.
Släng ett extra öga pål WAECO PocketPower SI100 – du får leta länge om du skall hitta en mindre och lättare omvandlare.

 

Fasta enheterfastaenheter1

För större förbrukare och fast montering ?nns omvandlare med nätprioritering. En tillförlitlig bas för ett 230 V-nät med flera uttag som kopplas ihop med elcentralen. Så fort en extern 230 V-strömkälla kopplas in väljer omvandlaren automatiska prioriteringsomkopplare den externa strömkällan och belastar på så sätt inte batterierna mer än nödvändigt. Med en knapptryckning på fjärrkontrollen sätter du på eller stänger av den externa källan omvandling i omvandlaren.

 

Sinusomvandlaresinusomvandlare1

Modern högteknologisk utrustning som används mobilt kan ibland drabbas av störningar beroende på oren spänning. Det gäller särskilt medicinsk utrustning men även andra förbrukare kan kräva en ren sinusvåg för att fungera perfekt. Lysrörslampor, vissa oscillerande motorer och en del TV-apparater är exempel på produkter som inte fungerar bra på trapets eller fyrkantsvåg. Våra sinusomvandlare som levererar en helt ren växelspänning gör slut på sådana bekymmer. De ?nns i sju olika storlekar från den minsta som ger 150 W till den största som ger hela 3000 W.

 

Omvandlare 24/12 Vomvandlare-2412-v

WAECO PerfectPower DCDC och WAECO PerfectCharge DC är serierna som löser alla problem på 12 eller 24 V oavsett om elsystemet är på 12 eller 24 V. Två modeller omvandlar 12 till 24 V med en utgångsström på 10 respektive 20 A, nu kan alltså även 24 voltsförbrukare drivas på 12 V-uttag. 24 till 12 V – omvandlarna klarar utgångsspänningar från 6 A ända upp till 40 A.
Tre laddningsomvandlare (WAECO PerfectCharge DC08/20/40) löser problemet med avtagande spänning vid långa kablar. Kanske finns det extrabatterier långt ifrån motorn som aldrig får tillräckligt hög spänning för att laddas upp ordentligt.
Omvandlarna kännetecknas på utförandet med >87 % verkningsgrad, den galvaniska avskiljningen och en ren och stabil spänning. Kan parallellkopplas.

 

Batteriunderhållbatteriunderhaall

Så fort du börjar använda dina nya batterier startar en åldringsprocess. Den kapacitet som anges på batteriet går stadigt nedåt tills batteriet blir så dåligt att det inte fyller sin funktion. WAECO PerfectBattery BR motverkar åldrandet (sulfateringen) och håller batteriernas kapacitet uppe. Den arbetar bara när spänningen överstiger12,6/25,2 Volt och det innebär att en laddare är ansluten eller att motorn är igång.
 • Bil & Marin Elektriska AB
  Hanögatan 10
  211 24 Malmö

  Kontakt
  Telefon: 040-930 100
  Fax: 040-930 487
  E-post: info@bil-marinel.se

 • Besök även